Hlavná stránka
PYROTEAM Group Senica

Požiarna ochrana

 • Služby v oblasti kontroly a opravy hasiacich prístrojov
 • Opravy, plnenie a likvidácia hasiacich prístrojov vo vlastnej autorizovanej opravovni
 • Kontroly a opravy požiarnych vodovodov v pravidelných intervaloch
 • Dodávka hasiacich prístrojov, hydrantového a iného protipožiarneho materiálu
 • Kontroly, preventívna údržba požiarnych uzáverov a odstraňovanie zistených závad
 • Projekcia, montáž, kontroly, servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Protipožiarna ochrana káblových rozvodov, požiarnych prestupov, stavebných špár a zabezpečenie ich funkčnosti počas požiaru
 • Dodávka systémov na ochranu komunikačných miestností, serverovní a elektrorozvodní pred požiarmi
 • Výkon technika požiarnej ochrany
 • Vypracovanie dokumentácie
 • Školenia
 • Projekčná činnosť
 • Posudková činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

Bezpečnosť práce

 • Výkon bezpečnostno-technickej služby a funkcie bezpečnostného technika
 • Analýza pracovných rizík
 • Vypracovanie dokumentácie
 • Školenia
 • Poradenská a konzultačná činnosť
 • Predaj bezpečnostných symbolov (plast, samolepiace, luminiscenčné)