PONUKA SLUŽIEB NAŠEJ SPOLOČNOSTI

SLUŽBY OCHRANY PRED POŽIARMI

 • Kontroly hasiacich prístrojov v pravidelných intervaloch
 • Opravy, plnenie a likvidácia hasiacich prístrojov vo vlastnej autorizovanej opravovni
 • Kontroly a opravy požiarnych vodovodov v pravidelných intervaloch
 • Predaj hasiacich prístrojov, hydrantového a iného protipožiarneho materiálu
 • Kontroly a preventívna údržba s prehliadkou požiarnych uzáverov a odstraňovanie zistených závad
 • Protipožiarna ochrana káblových rozvodov – zabezpečenie funkčnosti káblov počas požiaru
 • Protipožiarna ochrana požiarnych prestupov, stavebných špár apod.
 • Zabezpečenie kontrol EPS a SHZ
 • Dodávka systémov na ochranu komunikačných miestností, serverovní a elektrorozvodní pred požiarmi
 • Technik požiarnej ochrany – výkon technika, vypracovanie dokumentácie, školenia
 • Špecialista požiarnej ochrany – projekčná a posudková činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

SLUŽBY BEZPEČNOSTI PRÁCE A BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

 • Výkon bezpečnostno-technickej služby a funkcie bezpečnostného technika
 • Analýza pracovných rizík, vypracovanie dokumentácie, školenia
 • Poradenská a konzultačná činnosť
 • Predaj bezpečnostných symbolov /plast, samolepiace, luminiscenčné/

Všetky vyššie uvedené činnosti vykonávajú priamo kvalifikovaní pracovníci našej spoločnosti, alebo sú zabezpečované externými spolupracovníkmi.