Hlavná stránka arrow Služby arrow Ponuka pre stavebné firmy
PONUKA NAŠEJ SPOLOČNOSTI
na spoluprácu so stavebnými a investorskými spoločnosťami

SLUŽBY OCHRANY PRED POŽIARMI
  • Dodávka hasiacich prístrojov zn. REHAS a HASPO (Čr), prípadne iných výrobcov, vyrobených podľa STN EN 3 bez skrátenej životnosti, ako aj následné kontroly a opravy v pravidelných intervaloch
  • Dodávka zariadení na dodávku požiarnej vody (hadicových zariadení so sploštiteľnou hadicou, hydrantových systémov so stálotvarou hadicou zn. Grupo de Incendios (Španielsko), vonkajších hydrantov – podzemných i nadzemných), certifikovaných pre použitie v SR, kontrola pred spustením do prevádzky a následné kontroly počas prevádzkovania
  • Dodávky drevených, hliníkových a oceľových požiarnych uzáverov
  • Protipožiarne utesňovanie požiarnych prestupov, stavebných špár apod.
  • Vykonávanie protipožiarnych náterov oceľových a drevených konštrukcií


NA ZÁKLADE SPOLUPRÁCE S ĎALŠÍMI FIRMAMI


  • Realizovanie projektov EPS a SHZ – projekcia , montáž, následné kontroly
  • Dodávka systémov na ochranu špeciálnych technických miestností – serverovní, komunikačných miestností, a elektrorozvodní pred požiarmi
  • Protivýbuchová ochrana zariadení
  • Výkon koordinácie budovania ochrany pred požiarmi počas výstavby


Všetky vyššie uvedené činnosti vykonávajú priamo kvalifikovaní pracovníci našej a partnerských spoločností a vykazujú veľmi priaznivý pomer „cena – výkon“.

Veríme, že z uvedenej ponuky služieb a tovarov si vyberiete to, čo práve potrebujete.