Hasiace prístroje
 

Hasiace prístroje práškové

 

HP práškové – prenosné

 • HP práškový s náplňou 1 kg
 • HP práškový s náplňou 2 kg
 • HP práškový s náplňou 3 kg
 • HP práškový s náplňou 4 kg
 • HP práškový s náplňou 6 kg
 • HP práškový s náplňou 9 kg

HP práškové – pojazdné

 • HP práškový s náplňou 25 kg
 • HP práškový s náplňou 50 kg
 

Hasiace prístroje snehové CO2

 

HP snehové CO2 – prenosné

 • HP snehový CO2 s náplňou 2 kg
 • HP snehový CO2 s náplňou 5 kg

HP snehové CO2 – pojazdné

 • HP snehový CO2 s náplňou 2 x 10 kg
 • HP snehový CO2 s náplňou 1 x 30 kg
 • HP snehový CO2 s náplňou 2 x 30 kg
 

Hasiace prístroje vodné

 • HP vodný s náplňou 9 l
 

Hasiace prístroje penové

 • HP penový s náplňou 9 l
 

Hasiace prístroje halotrónové

 • HP halotrónový s náplňou 1 kg
 • HP halotrónový s náplňou 2 kg
 • HP halotrónový s náplňou 6 kg
 

Príslušenstvo k hasiacim prístrojom

 • Držiaky na prenosné hasiace prístroje
 • Autodržiaky na prenosné hasiace prístroje
 • Skrine na prenosné hasiace prístroje
 • Označenie hasiacich prístrojov