PREDAJ ďalšieho materiálu:

  • Bezpečnostného značenia

  • Informačného značenia

  • Výstroje a výzbroje hasiča

  • Technických prostriedkov hasiča

  • Iný materiál na zdolávanie požiarov