Realizátori stavieb, nezabúdajte na povinnosť utesniť prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie !!!

Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie., ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.

Utesňovanie prestupov môžu vykonávať len kvalifikované osoby, zaškolené výrobcom.

Na základe spolupráce s výrobcom materiálov na utesňovanie prestupov – spoločnosťou HILTI Vám ponúkame zabezpečenie tejto pasívnej ochrany pred požiarmi pri stavbe, či rekonštrukcii objektov.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >