HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
Spoločnosť PYROTEAM Group s.r.o. SENICA pri ceste k dnešnej podobe prešla niekoľkými krokmi a podobami. Predchodca firmy vznikol už v roku 1991 vo forme živnosti, ako reakcia na požiadavku trhu poskytnúť zákazníkom služby v oblasti technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi (kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly a tlakové skúšky hydrantov).

Od roku 1992 firma zaznamenala firma neustály rast – kvalita a cenová dostupnosť služieb šírila dobré meno a presviedčala stále viac zákazníkov o výhodnosti našej ponuky. Pribudli ďalší pracovníci a rozšírila sa i ponuka o dodávky materiálu protipožiarnej ochrany.

V roku 1995 bol rast dopytu a obratu taký výrazný, že na pôvodných základoch vznikla spoločnosť s.r.o., ktorá zamestnávala 15 – 20 zamestnancov a externých spolupracovníkov. Obchod s materiálom požiarnej bezpečnosti stavieb sa stal rovnocennou súčasťou obratu firmy. Nakoľko obchod s hasiacimi prístrojmi a hydrantmi nadobúdal čoraz väčšie rozmery, spoločnosť sa stala zástupcom niekoľkých významných výrobcov hasiacich prístrojov a hydrantového materiálu pre slovenský trh, Zastupovanie zahŕňa nielen obchodné zastupovanie, ale kompletný servis zákazníkom – distribúciu náhradných dielov, záručný a pozáručný servis...

Postupne rastúce a opakované požiadavky trhu nás prinútili rozšíriť komplexnosť ponuky služieb o výkon činnosti požiarneho technika a požiarneho špecialistu, kontroly a opravy požiarnych uzáverov, protipožiarnu ochranu prestupov stavebných konštrukcií a káblových rozvodov a ďalších súvisiacich činností.

V roku 2004 si rozvoj spoločnosti vynútil zatiaľ posledné zmeny v organizačnom usporiadaní. Vznikla rozšírená firma, ktorá je vďaka odborne spôsobilému a dlhoročnými praktickými skúsenosťami vybavenému personálu a spolupráci s ďalšími partnerskými firmami schopná uspokojovať požiadavky zákazníkov v celoslovenskom meradle v nasledovných oblastiach:

 • vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi a zariadeniami na dodávku požiarnej vody i s montážou a označením stanovišťa kdekoľvek na Slovensku (zastupujeme firmy TOTAL - popredný nemecký výrobca HP, REHAS, resp. HASPO - českí výrobcovia HP, GRUPO de INCENDIOS – španielsky výrobca hydrantových systémov),

 • dodávka a montáž oceľových a drevených požiarnych dverí

 • projekcia, dodávka, montáž EPS aj s následnými kontrolami a servisom

 • kontroly a opravy hasiacich prístrojov všetkých významnejších výrobcov, ktoré sa na slovenskom trhu nachádzajú, kontroly a tlakové skúšky zariadení na dodávku požiarnej vody , tlakové skúšky hydrantových hadíc

 • kontroly, prevádzková údržba, opravy a prehliadky požiarnych uzáverov – dverí, protipožiarnych klapiek MANDÍK, IMOS-ASEK, KOVONA....

 • odstraňovanie závad a dopĺňanie chýbajúceho materiálu pre jestvujúce objekty

 • protipožiarna ochrana prestupov stavebných konštrukcií, káblových rozvodov

 • protipožiarna ochrana špeciálnych technických miestností (serverovne, komunikačné miestnosti)

 • služby požiarneho technika, špecialistu a bezpečnostno-technické služby,

 • V záujme poskytovania čo najkvalitnejších služieb v roku 2006 úspešne prebehlo zavedenie a následná certifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, takže od roku 2007 sme držiteľom príslušného certifikátu.

  Od roku 2007, keď spoločnosť získala nové, priestrannejšie a zákazníkom dostupnejšie priestory, podniká v Senici, časti Čáčov.